Voor wie zich via dekaleberg.nl wil verzekeren van een certificaat gelden de volgende regels:

 • De minimumleeftijd om de Forestier/Grandonneur te mogen rijden is 18 jaar. 
 • De Forestier c.q. Grandonneur dient op één kalenderdag te worden verreden, tussen 0.00 en 24.00 uur.
 • Alleen wie zich op tijd volgens de regels heeft aangemeld en ingeschreven komt voor erkenning door het NBG De Kale Berg in aanmerking. 
 • Aanmelden dient plaats te vinden door het invullen van een inschrijfformulier.
  uitdagingen/het-nbg-de-kale-berg/forestier-en-grandonneur/inschrijving-forestier-en-grandonneur.
 • Bij aanmelding hoeft geen datum te worden vastgelegd waarop de voorgenomen Forestier of Grandonneur zal worden verreden; men is na aanmelding vrij een geschikte datum in het lopende seizoen te kiezen.
 • Na aanmelden ontvangt de inschrijver de bevestiging van zijn aanmelding, gedetailleerde deelkaarten van het parcours waarvoor hij zich heeft ingeschreven en de daarbij horende stempelkaart. 
 • Om voor homologatie in aanmerking te komen dient de kandidaat-Forestier / -Grandonneur het ’bewijs’ van de voltooiing van zijn onderneming te leveren door de stempelkaart compleet en correct afgestempeld bij het NBG in te leveren. 
 • Een proef kan alleen gehomologeerd worden als daarvoor expliciet is ingeschreven en deze geheel volgens de regels is volbracht. Wie voor de Grandonneur heeft ingeschreven kan bij een slechts ten dele volbrachte proef dus niet als Forestier erkend worden.
 • De stempelkaart moet voorzien zijn van de vertrektijden en de vereiste stempels - 3 voor de Forestier en 4 voor de Grandonneur. Tip: als je vóór 6 uur 's morgens vertrekt, haal de eerste stempel dan de avond tevoren. Je kunt laten stempelen bij elke bar en winkel en de Offices de Tourisme in de drie plaatsen; op de top kun je terecht bij het winkeltje en restaurant Vendran. 
 • De kosten van deelname bedragen 25 euro incl. BTW, bij inschrijving te betalen. 
 • De Forestier (tweevoudige MTB-beklimming) en de Grandonneur (drievoudige MTB-beklimming) worden door het NBG De Kale Berg alleen gehomologeerd als ze volgens de officiële, door het NBG De Kale Berg vastgestelde routes zijn gereden. 
 • De volgorde van de te rijden routes is vrij. Op de pagina Uitdagingen / Tips en waarschuwingenmeervoudige beklimmingen vind je enkele opmerkingen hierover. 
 • Het staat eenieder vrij de routes geheel of gedeeltelijk per mountainbike danwel per racefiets of hybridefiets af te leggen. Houd er echter rekening mee dat sommige delen van de Forestier- en Grandonneurroutes absoluut niet op een race- of hybridefiets te overmeesteren zijn. Zie ook hierover de pagina Uitdagingen / Tips en waarschuwingenmeervoudige beklimmingen.
 • Als je voor erkenning door het NBG De Kale Berg in aanmerking wilt komen, is een kort verslag van je activiteiten verplicht. In dat verslag hoeft niet te staan hoe mooi je camping was of hoe problematisch de heenreis. Het gaat om informatie e.d. waar fietsers plezier aan beleven en waar ze misschien hun voordeel mee kunnen doen: technische gegevens, de genuttigde voeding en eventuele tips hierover, wat je tegen de vliegen hebt gedaan, de toestand van de weg, de gebruikte tijd, de gekozen routevolgorde etc. Zie de verhalen over de Forestier en Grandonneur op www.dekaleberg.nl.
 • Ook al om de site op te vrolijken stelt het NBG De Kale Berg prijs op één of andere vorm van 'bewijs' van je prestatie. Een foto van jezelf met (leesbaar) tellertje met de eindstand zou mooi zijn; of een typische Route Joseph Eymard foto, bijvoorbeeld van je fiets met op de achtergrond het zicht op de Dentelles of iets dergelijks. Strakke eisen stellen aan de kandidaat-Forestier of -Grandonneur heeft geen zin. Er zijn honderd manieren van bedrog te bedenken en het is volstrekt onmogelijk te controleren of iemand zich terecht als Forestier of Grandonneur aanmeldt. Wij gaan er vanuit dat degene die zich inschrijft zo sportief is zich aan de regels te houden. Wie het gerieflijker vindt om per auto zijn 'bewijzen' te gaan ophalen of zo, gaat zijn gang maar. Moge eeuwige roem in familie- en kennissenkring zijn deel zijn.
 • Het spreekt voor zich dat de deelnemer zich houdt aan de ter plaatse geldende verkeersregels en andere aanwijzingen van de autoriteiten. 
 • Het NBG De Kale Berg en dekaleberg.nl doen hun best zo compleet en duidelijk mogelijk informatie te verschaffen, maar accepteren geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor wat een aspirant-Forestier of -Grandonneur doet of overkomt. Met andere woorden: alle activiteiten die iemand op en rond de Ventoux onderneemt en alles wat hem of haar daar mogelijkerwijs overkomt, blijven geheel en al voor zijn of haar eigen verantwoording en aansprakelijkheid. Het NBG De Kale Berg en dekaleberg.nl gaan er vanuit dat een deelnemer zelf voor de noodzakelijke verzekeringen heeft gezorgd (ongevallen, aansprakelijkheid etc.).
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het NBG De Kale Berg.

 

 Het Nederbelgisch Genootschap De Kale Berg – 15 augustus 2006 / laatst herzien 21 maart 2023