Voor wie zich via dekaleberg.nl wil verzekeren van een certificaat gelden de volgende regels:

 • De minimumleeftijd om de Diable/Cannibale te mogen rijden is 18 jaar. 
 • De Diable c.q. Cannibale dient op één kalenderdag te worden verreden, tussen 0.00 en 24.00 uur.
 • Alleen wie zich op tijd volgens de regels heeft aangemeld en ingeschreven komt voor erkenning door het NBG De Kale Berg in aanmerking.
 • Aanmelden dient plaats te vinden door het invullen van een inschrijfformulier
  uitdagingen/het-nbg-de-kale-berg/diable-en-cannibale/inschrijving-diable-en-cannibale.
 • Bij aanmelding hoeft geen datum te worden vastgelegd waarop de voorgenomen Diable of Cannibale zal worden verreden; men is na aanmelding vrij een geschikte datum in het lopende seizoen te kiezen. 
 • Na aanmelden ontvangt de inschrijver de bevestiging van zijn inschrijving, gedetailleerde deelkaarten van het parcours waarvoor hij zich heeft ingeschreven en de daarbij horende stempelkaart.
 • Om voor homologatie in aanmerking te komen dient de kandidaat-Diable / -Cannibale het ’bewijs’ van de voltooiing van zijn onderneming te leveren door de stempelkaart compleet en correct afgestempeld bij NBG De Kale Berg in te leveren. 
 • Een proef kan alleen gehomologeerd worden als daarvoor expliciet is ingeschreven en deze geheel volgens de regels is volbracht. Wie voor de Cannibale heeft ingeschreven kan bij een slechts ten dele volbrachte proef dus niet als Diable erkend worden.
 • De stempelkaart moet voorzien zijn van de vertrektijden en de vereiste stempels - 6 voor de Diable en 7 voor de Cannibale. Tip: als je vóór 6 uur 's morgens vertrekt, haal de eerste stempel dan de avond tevoren. Je kunt laten stempelen bij elke bar en winkel en de Offices de Tourisme in de drie plaatsen; op de top kun je terecht bij het winkeltje en restaurant Vendran. 
 • De kosten van deelname bedragen 25 euro incl. BTW, bij inschrijving te betalen. 
 • De Diable (vijfvoudige beklimming) en de Cannibale (zesvoudige beklimming) worden door het NBG De Kale Berg alleen gehomologeerd als ze volgens de officiële, door het NBG De Kale Berg vastgestelde routes zijn gereden. Een dubbele Cinglé geldt dus niet als Cannibale.
 • Als het gaat om meervoudige beklimmingen die niet speciaal voor mountainbikers zijn bedoeld (zie daarvoor het Reglement Forestier en Grandonneur Forestier en Grandonneur) houdt het NBG De Kale Berg zich uitsluitend bezig met de Diable en de Cannibale; het genootschap kent geen klassement in de categorieën Cinglé en Galérien. Voor de Club des Cinglés du Ventoux geldt het omgekeerde. De kandidaat-Diable of –Cannibale die na drie of vier beklimmingen op moet geven, wordt door het NBG De Kale Berg dus NIET in de boeken opgenomen als Cinglé of Galérien. Wil je die titel eventueel wel verwerven, dan kun je je van tevoren behalve bij het NBG De Kale Berg ook aanmelden bij de Club des Cinglés du Ventoux; je moet je dan dus dubbel inschrijven. De Club zal je in boven beschreven geval wel als Cinglé of Galérien accepteren - vooropgesteld natuurlijk dat je aan zijn eisen hebt voldaan. 
 • De volgorde van de te rijden routes is vrij. Op de pagina Uitdagingen / Tips en waarschuwingen meervoudige beklimmingen vind je enkele opmerkingen hierover. 
 • Het staat eenieder vrij de routes geheel of gedeeltelijk per mountainbike danwel per racefiets of hybridefiets af te leggen. Zie ook hierover de pagina Uitdagingen / Tips en waarschuwingen meervoudige beklimmingen
 • Als je voor erkenning door het NBG De Kale Berg in aanmerking wilt komen, is een kort verslag van je activiteiten verplicht. In dat verslag hoeft niet te staan hoe mooi je camping was, of hoe problematisch de heenreis. Het gaat om informatie e.d. waar fietsers plezier aan beleven en waar ze misschien hun voordeel mee kunnen doen: technische gegevens, de genuttigde voeding en eventuele tips hierover, wat je tegen de vliegen hebt gedaan, de toestand van de weg, de gebruikte tijd, de gekozen routevolgorde etc. Zie de verhalen over de Diable en Cannibale op www.dekaleberg.nl.
 • Ook al om de site op te vrolijken stelt het NBG De Kale Berg prijs op één of andere vorm van 'bewijs' van je prestatie. Een foto van jezelf met (leesbaar) tellertje met de eindstand zou mooi zijn; of een typische Route des Chamois-opname, bijvoorbeeld van je fiets met op de achtergrond het Observatoire + maanlandschap + bos of iets dergelijks. Strakke eisen stellen aan de kandidaat-Diable of -Cannibale heeft geen zin. Er zijn honderd manieren van bedrog te bedenken en het is volstrekt onmogelijk te controleren of iemand zich terecht als Diable of Cannibale aanmeldt. Wij gaan er vanuit dat degene die zich inschrijft zo sportief is zich aan de regels te houden. Wie het gerieflijker vindt om per auto zijn 'bewijzen' te gaan ophalen of zo, gaat zijn gang maar. Moge eeuwige roem in familie- en kennissenkring zijn deel zijn. 
 • Het spreekt voor zich dat de deelnemer zich houdt aan de ter plaatse geldende verkeersregels en andere aanwijzingen van de autoriteiten. 
 • Het NBG De Kale Berg en dekaleberg.nl doen hun best zo compleet en duidelijk mogelijk informatie te verschaffen, maar accepteren geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor wat een aspirant-Diable of -Cannibale doet of overkomt. Met andere woorden: alle activiteiten die iemand op en rond de Ventoux onderneemt en alles wat hem of haar daar mogelijkerwijs overkomt, blijven geheel en al voor zijn of haar eigen verantwoording en aansprakelijkheid. Het NBG De Kale Berg en dekaleberg.nl gaan ervan uit dat een deelnemer zelf voor de noodzakelijke verzekeringen heeft gezorgd (ongevallen, aansprakelijkheid etc.)
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het NBG De Kale Berg.


Het Nederbelgisch Genootschap De Kale Berg – 15 augustus 2006 / laatst herzien 21 maart 2023