Drukte op de top van de VentouxUPDATE 29-6-2020: Foto's van de werkzaamheden. De top van de Mont Ventoux, die inmiddels door 700.000 mensen wordt bezocht gedurende 7 maanden van het jaar, zal opnieuw worden ingericht. Dit werd bekendgemaakt op vrijdag 22 november door het bestuur van het departement Vaucluse, dat 60% van het project zal financieren. Het Syndicat mixte d’aménagement et d’équipement du mont Ventoux (SMAEMV) is er ook bij betrokken. UPDATE 14-12-2019: alleen nog fietsers en voetgangers langs het witte gebouw. UPDATE 18-12-2019: artikel in La Provence. UPDATE 10-2-2020: informatie over sportieve evenementen. UPDATE 11-2-2020: TOP BLIJFT BEREIKBAAR VOOR INDIVIDUELE FIETSERS!

De top van de Mont Ventoux is een prachtige locatie op 1912 meter hoogte. Doordat de berg boven zijn omgeving uitsteekt is het een heel mooie plek om te verblijven. Er is echter weinig ruimte en in het seizoen kan het er enorm druk zijn. Bij goed weer wil je er wel even blijven om te genieten van het prachtige uitzicht. Bij slecht weer wil je er zo snel mogelijk weg zijn en dat bracht toenmalig student architectuur Arnout Haselaar in 2009 op het idee om een plan te maken voor een aangename verblijfsruimte op de top. Het was een afstudeeropdracht en het plan is zo ambitieus dat de kans erg klein is dat het ooit gerealiseerd zal worden.

Wat er wél gaat komen? Onder meer een voetgangersgebied en een trap... Totale kosten van het project: 3,5 miljoen euro.
Bron: le Dauphiné

UPDATE 29-6-2020: Foto's van de werkzaamheden

'Diable' Ruud de Bont - wie anders - fietste weer eens naar boven en maakte wat foto's van de werkzaamheden. Foto's van 27 juni.

De noordkant bij bar-restaurant VendranDe noordkant bij bar-restaurant Vendran

Noordkant - de laatste bocht voor de topNoordkant - de laatste bocht voor de top

Werkzaamheden op de top op 27 juniWerkzaamheden op de top op 27 juni

UPDATE 10-12-2019: De organisatoren van de jaarlijks terugkerende evenementen als Tour du ALS, Ventoux3, Sportforothers kregen onlangs een brief van het departement Vaucluse waarin hen wordt verteld dat de werkzaamheden ongetwijfeld impact zullen hebben op hun evenement. Niet alleen in 2020 maar ook in 2021. In hoeverre de reeds geplande evenementen - zie Agenda - hinder zullen ondervinden is nu nog niet bekend. 

De organisatoren van sportevenementen op de Mont Ventoux wordt verzocht - voor zover ze dat nog niet gedaan hebben - contact op te nemen met de departementale raad of de onderprefectuur van Carpentras.

UPDATE 10-2-2020: Vandaag kregen de organisatoren van bovengenoemde evenementen meer gedetailleerde informatie. Gedurende de periode april tot oktober 2020 gelden de volgende maatregelen:

  • zowel op werkdagen als in de weekends geen gemotoriseerd verkeer op de D 974 tussen de Col des Tempêtes en de radarbol (dat is dus de hele top van de Ventoux).
  • aankomsten op de top van sportieve evenementen, zowel fietsers als wandelaars en hardlopers, zijn niet mogelijk in verband met de beperkte ruimte. De finish zal verplaatst moeten worden naar Chalet Reynard of le Mont Serein.
  • sportieve evenementen, zowel fietsers als wandelaars en hardlopers, met alleen een doorkomst - geen finish - zijn alleen in de weekends mogelijk en uitsluitend onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de organisatoren van het evenement. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het beveiligen en schoonhouden / opruimen van het tracé. Vanwege ruimtegebrek is de doorkomst van groepen niet toegestaan.

UPDATE 11-2-2020: Goed nieuws voor individule fietsers en wandelaars/hardlopers: de top blijft bereikbaar!
Op vragen van De Kale Berg aan het departement Vaucluse kwam het verheugende bericht dat de top bereikbaar blijft gedurende de werkzaamheden, zowel op werkdagen als in de weekends. "Individuele fietsers en wandelaars zullen gedurende de gehele bouwperiode vanuit alle drie de dorpen de top kunnen bereiken. Ze zullen echter zeer waakzaam moeten zijn tussen de Col des Tempêtes en de Radôme (radarbol) als ze een werkzone doorkruisen. Vanwege de werkzaamheden zal de beschikbare breedte op het voorplein (top) niet voldoende zijn om fietsers in groepen te laten passeren. Parkeren wordt sterk aanbevolen bij Chalet Reynard voor de zuidkant en bij Mont Serein voor de noordkant."
Op de top is geen ruimte om er te verblijven. "De beschikbare ruimte op het voorplein (top) maakt het voor hen onmogelijk om samen te komen.
Er dient te worden opgemerkt dat er geen gemotoriseerde voertuigen kunnen passeren tussen de Col des Tempêtes en de Radôme (geen kruising van de pas mogelijk). Campers en bussen moeten parkeren bij Chalet Reynard en le Mont Serein."

UPDATE 14-12-2019: Er zijn inmiddels meer details bekend over de herinrichting. De top wordt geheel autovrij, dus alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers en er komt een mooi plein vóór het witte gebouw. Het gemotoriseerde verkeer wordt geleid over de weg net onder de top. Auto's kunnen parkeren aan de linkerkant van de weg tussen de col des Tempêtes en bar restaurant Vendran. Hoe de verkeersstromen gescheiden gaan worden is nog niet duidelijk. In de komende twee jaar wordt het plan gerealiseerd.
Bron: GF Mont Ventoux

De top van morgen - Illustratie: Dominique RousseauDe top van morgen - Illustratie: Dominique Rousseau

UPDATE 18-12-2019: La Provence publiceerde op 23 november een artikel waarin de plannen worden gepubliceerd onder de kop "Ventoux: plus belle la vie au sommet"; zie afbeelding hieronder. Het gaat dus mooier worden op de top. Door een "duurzame en geïntegreerde aanpak" zal het departement de top rehabiliteren en de verkeersstromen organiseren. Maar eerst zal de natuurlijke omgeving moeten worden hersteld. Ongewenste voetpaden, die in de loop der tijd zijn ontstaan, zullen worden verwijderd en andere paden worden 'gekanaliseerd'. Het wildparkeren wordt beperkt en de omgeving wordt schoongemaakt. Zoals al eerder vermeld worden alleen nog voetgangers en fietsers tot het nog te realiseren plein op de top toegelaten. Zij die op een andere manier naar de top komen kunnen gebruik maken van een trap vanaf de weg net onder de top. "Deze verbeteringen zullen bijdragen aan de kwaliteit van het bezoek en zullen de aantrekkelijkheid van de site vergroten." Zodat de bezoeker rust kan vinden en tijd voor contemplatie... zeg maar zoals Petrarca in 1336 de top beklom ‘louter uit begeerte om zijn bijzondere hoogte nader in ogenschouw te nemen’.

Dit grootschalige project, waarvan de werken zijn gepland tussen april 2020 en oktober 2021 (exclusief winter en zomer), zou 3,4 miljoen euro moeten kosten, waarvan 60,3% uitsluitend wordt gedragen door het departement Vaucluse. De regio Sud-Provence-Alpes Côte d'Azur neemt deel met 17,6%, de staat met 14,6% en Europa met 7,3%. 

Als alles klaar is - planning: herfst 2021 - zullen bezoekers ook worden geïnformeerd over de bijzondere aspecten van het natuurreservaat 'La Réserve de Biosphère du Mont Ventoux', o.a. via informatieve panelen en een 'pad van sprekende stenen'. 

Het nieuwe plein - perspectief. Réhabilitation du sommet du Mont Ventoux avant-projet Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Équipement du Mont Ventoux (SMAEMV) département de Vaucluse (84) Notice explicativeHet nieuwe plein - perspectief. Réhabilitation du sommet du Mont Ventoux avant-projet Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Équipement du Mont Ventoux (SMAEMV) département de Vaucluse (84) Notice explicative