Sinds april 2020 wordt er hard gewerkt op de top van de Mont Ventoux; je leest daar meer over in het artikel Herstel top Ventoux. Hoe staat het er nu mee? Hier een update. 

Werkzaamheden op de top van de Ventoux. Bron: vaucluse.fr.Werkzaamheden op de top van de Ventoux. Bron: vaucluse.fr.

Zo ziet de top er nu uit - juli 2021

Reeds voltooide werkzaamheden in 2020

Om de omstandigheden voor de bezoekers van de site te verbeteren, hebben de werkzaamheden die van april tot oktober 2020 zijn uitgevoerd, het volgende mogelijk gemaakt:

  • het voorplein van het observatorium terug geven aan voetgangers en fietsers. De toegang voor auto's is verwijderd; het plein heeft nu een nieuw oppervlak en uitrusting om het publiek beter te kunnen ontvangen. De restauratie van de keermuur van de weg heeft het mogelijk gemaakt deze volledig vrij te maken van auto's. Het verkeer zal nu in beide richtingen, bergafwaarts, over de RD 974 rijden, waardoor de doorgang van Chalet Reynard naar de Mont Serein mogelijk wordt.
  • de grote trap "Les degrés du Ventoux", die voetgangers rechtstreeks vanaf de Belvédère de Provence (zuidzijde) toegang tot de top zal geven en het aantal ongeoorloofde paden in het puin zal beperken.
  • De toegang tot het Belvédère des Alpes vanaf het voorplein zal veilig zijn voor voetgangers en fietsers met een specifiek pad. Inperkingssystemen zullen het parkeren door onbevoegden beperken en de thans aangetaste natuurlijke milieus beschermen.

Werk in uitvoering en in aantocht

De tweede fase van het project, die momenteel aan de gang is en tot het najaar zal duren, is gewijd aan het herstel en de verbetering van de natuurlijke omgeving, alsook aan de interpretatie van de site voor het grote publiek.

In concreto gaat het om een volledige schoonmaak van het terrein, het herstel van het puin en de plaatsing van een informatiebord.

Het gaat om :

  • vernieuwing van het tracé van de RD 974, tussen de Col des Tempêtes en de Radôme (radarbol)
  • werkzaamheden aan voetgangersoversteekplaatsen, paden en de berm
  • restauratiewerkzaamheden aan de rotonde, de calade, het talud en de kapel
  • de installatie van ontvangstborden en grafische elementen die de site en zijn erfgoed oproepen.
Fauna en flora

Een deel van de geplande werkzaamheden op de westelijke helling is uitgesteld tot september 2021 in verband met de broedperiode van een vogel, de Traquet motteux (tapuit): het betreft de afwerking van de kapel, de toegangshelling en de verwijdering van exogene materialen om de natuurlijke omgeving op te schonen en het terrein te ontdoen van elementen die er niet thuishoren, zoals betonblokken, schroot, enzovoort.

De kluiten zeldzame planten op de taluds, die in 2020 werden verwijderd en tijdelijk opgeslagen, zijn onlangs gedeeltelijk teruggeplaatst.
Deze techniek voor milieuherstel, "étrépage" genoemd, is ecologisch. Verscheidene endemische alpiene plantensoorten, zoals het Lunetière à tiges courtes en de Corbeille d’Argent de De Candolle, zullen deze gebieden dus opnieuw kunnen koloniseren. Een heruitzaaiing, door het verspreiden van zaden die eerder in het gebied zijn verzameld, zal ook dit najaar worden uitgevoerd, een periode die gunstiger is voor de herintroductie van de soort.

Parallelle wegwerkzaamheden

De RD 974 op de top is onderhevig aan extreme omstandigheden en is in de loop der tijd verslechterd.
De rehabilitatie van twee delen, een aan de noordzijde en een aan de zuidzijde, was gepland voor de tweede helft van 2021.
Met het oog op de wielerronde Tour de France op 7 juli is dit tijdschema vervroegd.

Daarom voert de Departementale Raad van Vaucluse momenteel wegvernieuwingswerken uit aan de twee toegangswegen naar de top:

  • RD 974 tussen de Mont Serein en de top van de Mont-Ventoux (noordzijde): de werkzaamheden zijn op maandag 3 mei begonnen voor een voorlopige duur van vier weken
  • RD 974 tussen de slagboom van La Grave en het Chalet Reynard (zuidzijde): de weg wordt vanaf maandag 17 mei gedurende een week opnieuw geasfalteerd

Dit is een vertaling van een deel van het artikel Poursuite du chantier et réouverture de la route vers le sommet le 31 mai 2021, gepubliceerd op 10 mei 2021.

Bron: vaucluse.fr 

Het nieuwe voorplein op 8 mei 2021. Foto: Ruud de Bont.Het nieuwe voorplein op 8 mei 2021. Foto: Ruud de Bont.