Herstel van de top van de Mont Ventoux

De laatste fase is onlangs begonnen

De tweede fase van het project, die op maandag 6 september 2021 is begonnen en tot november zal duren, is gewijd aan het herstel en de verbetering van de natuurlijke omgeving, alsmede aan de installatie van informatieborden over de geschiedenis en de omgeving van het gebied.

Vanaf nu tot november 2021: de laatste fase van het project

Dit houdt in:

  • werk aan de paden en de berm
  • restauratiewerkzaamheden aan de rotonde, de calade, de scree en het gebied rond de kapel
  • de installatie van welkomstborden, bewegwijzering en grafische elementen die het gebied, zijn erfgoed, fauna en flora oproepen, voorbereid door het Regionaal Natuurpark van de Mont Ventoux.

Een deel van de geplande werkzaamheden op de westelijke helling is uitgesteld tot september 2021 in verband met de broedperiode van een beschermde vogel, de tapuit: het betreft de inrichting van het gebied rond de kapel en het schoonmaken van het terrein om het te ontdoen van elementen die er niet thuishoren (oude betonblokken, schroot, enz.).

De kluiten zeldzame planten op de taluds, die in 2020 zijn verwijderd en tijdelijk opgeslagen, zijn onlangs gedeeltelijk teruggeplaatst en hebben hun rechtmatige plaats al weer ingenomen.

Deze techniek voor milieuherstel, "étrépage" genoemd, is ecologisch. Verscheidene endemische alpiene plantensoorten, zoals het kortstengelige maankruid en de zilveren mand van Candolle, zullen deze gebieden dus opnieuw kunnen koloniseren. Dit najaar, een periode die gunstiger is voor de herintroductie van soorten, zal ook opnieuw worden gezaaid door eerder uit het gebied genomen zaden te verspreiden.

Herstel van de top van de Mont Ventoux. Hier de col des Tempêtes. Foto: Vaucluse.fr.   Herstel van de top van de Mont Ventoux. Hier de col des Tempêtes. Foto: Vaucluse.fr.

Een herstel dat begon in 2020

De Mont Ventoux, een populaire bestemming voor inwoners van de Vaucluse en toeristen, bereikte het verzadigingspunt. In het voorjaar van 2020 heeft de Departementale Raad van Vaucluse het startschot gegeven voor belangrijke werkzaamheden op de top van het massief door, samen met zijn partners, 3,4 miljoen euro te investeren in een operatie die over twee jaar zal lopen.

De doelstellingen van dit buitengewone project

  • het landschap en het milieu in stand houden
  • bezoekers meer comfort bieden en tegelijkertijd de veiligheid van iedereen beter garanderen

De eerste fase van het project, die in april 2020 door de departementale raad is gelanceerd, loopt tot het voorjaar van 2021 (met uitzondering van de winterperiode). De top is veiliger voor voetgangers en fietsers en wordt ook vanuit milieuoogpunt beter beschermd.

De verbeteringen omvatten

  • de ontwikkeling van het voorplein van het Observatorium, dat nu is gereserveerd voor voetgangers en fietsers,

Het is opnieuw bestraat en uitgerust. De restauratie van de keermuur van de weg heeft het mogelijk gemaakt deze volledig vrij te maken van auto's. Het verkeer is nu in twee richtingen, bergafwaarts, op de RD 974.

  • de aanleg van een grote trap, "Les degrés du Ventoux" genaamd, waardoor voetgangers rechtstreeks vanaf de Belvédère de Provence (zuidzijde) de top kunnen bereiken en waardoor het aantal ongeoorloofde paden in het puin wordt beperkt,
  • de toegang tot het Belvédère des Alpes, vanaf het voorplein, is veilig voor voetgangers en fietsers met een specifiek pad. Inperkingssystemen beperken illegaal parkeren en beschermen de natuurlijke omgeving.
  • de vernieuwing van het wegdek van de RD 974, van de Col des Tempêtes tot de Radôme (radarbol).

Het Departement, leider van het project

De werkzaamheden, ter waarde van 3.406.000 euro, worden uitgevoerd onder toezicht van het departement Vaucluse en zijn voorbereid in samenwerking met het regionale natuurpark van de Mont Ventoux.

Financiering: € 3.406.000
- Het departement: 1.706.000 euro,
- De Europese Unie (EFRO): 600.000 euro,
- Regio Zuid-Provence-Alpes-Côte d'Azur: € 600.000
- De staat (FNADT): 500.000 euro.

Dit is een vertaling van het artikel op vaucluse.fr.