Het Regionaal Natuurpark van de Mont Ventoux en het departement Vaucluse, die geconfronteerd werden met de achteruitgang van de top van de Mont Ventoux ten gevolge van buitensporige en ongecontroleerde bezoekersaantallen, wilden het landschap en de waardigheid van het milieu op de top herstellen. Voor dit project, waarvoor het projectbeheer en de milieustudies werden uitgevoerd door het park en het departement, zijn de werkzaamheden in het voorjaar van 2020 van start gegaan onder departementaal toezicht. Het heeft het mogelijk gemaakt een belangrijke plaats in te ruimen voor voetgangers en fietsers door de plaats van de auto drastisch in te perken, een circuit uit te stippelen om het erfgoed te bezoeken en te ontdekken, dwaalwegen in de natuur te vermijden, en een echte milieusanering van het puin te ondernemen.
Het Park heeft het project tijdens deze fase van de werkzaamheden samen met het departement verder ondersteund (milieuvergunning, coördinatie van de werkzaamheden in verband met het milieuherstel en het opzetten van de interpretatie).

Uitvoering en duiding

Om het erfgoed van deze bergtop bekend te maken en iedereen in staat te stellen zich deze unieke plaats eigen te maken, was het Park verantwoordelijk voor de grafische en redactionele productie van de verschillende ontvangst- en interpretatiemedia op de top van de Mont Ventoux. Deze opdracht omvatte het ontwerp van ontvangstpanelen (Top / Chalet Reynard / Mont Serein), interpretatiepanelen (wandelgedeelte met de "Pierres qui parlent", statisch gedeelte met de belangrijkste stopplaatsen: voorplein, rotonde, Alpenuitkijkpost, Provençaalse uitkijkpost), de publicatie van een papieren bezoekersgids, alsmede de promotie en vertaling op een speciale website. Voor dit laatste deel hebben het departement en zijn agentschap Vaucluse Provence Attractivité het mogelijk gemaakt een webportaal op te zetten voor raadpleging in vreemde talen (Engels, Duits, Nederlands) dat toegankelijk is via een QR-code die op elk paneel is aangebracht en op het volgende adres: https://ventouxinterpretation.com/

'Sprekende steen' op de top van de Ventoux. Foto: website parcduventoux.fr.'Sprekende steen' op de top van de Ventoux. Foto: website parcduventoux.fr.

Een terugblik op de uitvoeringsfasen

De panelen, waarmee in 2020 wordt begonnen, zullen in 2021 geleidelijk ter plaatse worden geïnstalleerd en de Ventoux-folder zal tijdens het seizoen 2021 worden gepubliceerd (150.000 exemplaren). 11 "sprekende stenen" omzomen de bergroutes van de top (waaronder 2 stenen met gebeeldhouwde afdrukken en een gebeeldhouwde steen die het massief van Ventoux voorstelt), 7 lessenaars zijn geïnstalleerd op het voorplein, een landschapsleestafel van 3 m bij 2 m op het uitzichtspunt Alpen en een landschapsleestafel van 2,5 m lang op het uitzichtspunt Provence.

De grafische vormgeving en de behandelde thema's laten de bezoeker opgaan in de Ventoux en deze als een andere wereld ontdekken.

Dit is een vertaling van het artikel Réhabilitation du sommet, un dispositif d’information du public très novateur op de website parcduventoux.fr.